Obecní úřad

+420 568 864 033

Úřední hodiny

Úterý 17:30 - 18:30
Čtvrtek 16:30 - 17:30

Obec Přešovice - Podstránka
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie

Historie

Historie obce

Dle pamětí byla obec Přešovice založena r. 1088 podle jména zakladatele Přecha. První písemná zmínka o Přešovicích pochází z roku 1273, kdy král český Otakar II. daroval Přešovice kostelu v Rouchovanech.

Později držel Přešovice zbraslavský klášter a ves byla často zastavována, (až do konce 15. století jsou často uváděni vladykové z Příšovic). 

Od r. 1502 do r. 1593 patřila obec pánům Jankovským z Vlašimě. Roku 1620 patřili Přešovice pánům z Lipé a od r. 1625 knížatům z Lichtenštejna.

1468 - 1500 byly vybudovány chodby pod Přešovicemi a r. 1468 v husitských válkách zanikla osada Boříkovice
1794 byla v obci založena škola, (do školy chodili i žáci z Litovan)
1819 byla postavena školní budova na náklady knížete Karla Františka Antonína z Lichtenštejna, do školy chodilo přes 100 dětí (r. 1883 přes 132)
1849 postihla obec cholera a zemřelo několik lidí
1866 postavila obec silnici k Rouchovanům (u kříže se tehdy našlo mnoho lidských kostí) a ke Kašparovu mlýnu
Od r. 1904 měla obec vlastní honitbu (na sv. Jiří chodilo vždy celé zastupitelstvo líčit vápnem sádovce – hranice katastru)
1908 byl postaven kostelík sv. Petra a Pavla vybudovaný v novorománském slohu (v říjnu vysvěcen)
1909 byla v obci první samostatná pouť na sv. Petra a Pavla (na tento den zachováno dodnes)
1913 byl postaven hostinec
1921 byla založena knihovna
15. června 1922 byl založen hasičský sbor
27. června 1928 se dávaly na věž hodiny
1929 se stavěla silnice do Litovan
1935 se začaly scelovat v obci pozemky
7. května 1945 byla obec bombardována sovětskými bombardéry (důvod není znám dodnes), byli zabiti 3 lidé
1964 byl postaven kulturní dům (kapacita asi 250 lidí)
Počátkem 70 let byla v obci zavřena škola (1-5 ročník) a děti začali jezdit do Rouchovan. 
Od r. 1972 byla ještě několik let v budově školka, pak taktéž přestěhována do Rouchovan. Následně pak sloučení JZD a MNV k Rouchovanům.
1990 jsou Přešovice opět samostatné (od komunálních voleb)
1995 byly zbudovány v obci telefonní rozvody
1999 byla dokončena stavba vodovodu
2000 provedena rekultivace černé skládky v obci
2001 byly postaveny 3 obecní byty na budově bývalé školy a provedena plynofikace obce
30. června 2002 svěcení obecního praporu a znaku obce
20. září 2008 oslava 100. výročí postavení a posvěcení kostela. Mši sloužil osobně biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.

Přešovice mají nyní asi 150 obyvatel.

Zajímavosti

  • V době kamenné zde bylo neolitické sídliště (svědčí nález pazourků). 
  • Od Přešovic na východ stála ve 12. století osada Povolusky, nynější trať Cibuluška.
  • Pod Cibuluškou u potoka zvaném Kločinka stál mlýn na který šla voda z blízkého velkého rybníka.  
  • Dále po směru potoka je trať zvaná Stádla, kde bylo za starých dob tržiště. Tudy také vedla hlavní cesta od Znojma kolem Mstěnic do Třebíče. Zde také táhl kníže Viktorin (syn Jiřího z Poděbrad), od Znojma k Třebíči.
  • Roku 1131 patřili Povolusky klášteru v Třebíči, po r. 1135 do Znojma. 
  • Roku 1376 Povolusky spustly a zbyl pouze mlýn pod rybníkem.  

V obci v minulosti žilo mnohem více obyvatel jak nyní např.:

Roku 1830 262 obyvatel
Roku 1870 255 obyvatel
Roku 1890 280 obyvatel
Roku 1928 311 obyvatel